werkvormen

Aan welke werkvormen kan ik mij verwachten?

Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.

Mahatma Gandhi

Aan welke werkvormen kan ik mij verwachten?

Elke workshop docent is gespecialiseerd in zijn vakgebied. Elke docent heeft zijn eigen werkvormen.
Onze docenten brengen met hun intuïtie en hun ervaring mensen in beweging.

Sommige docenten combineren technieken en werkvormen uit verschillende domeinen. In de loop der jaren hebben zij ervaren wat de beste manieren zijn om deelnemers van een workshop in hun kracht te laten staan.

Binnen elke workshop streven wij naar een goede opbouw om elke deelnemers een fijne en interessante ervaring te geven. Wij hebben oog voor volgende aspecten : kennismaking, vertrouwen scheppen, veilige omgeving installeren, fysieke en mentale opwarming, basisoefeningen, verdiepingsoefeningen, integratie, cooldown, nabespreking en terugkoppeling.

Theater

Dans 

 • Dansexpressie
 • Laban
 • Yoga
 • Verschillende dansstijlen en technieken
 • Dansimprovisatie
 • Sherborne
 • Butoh

Beweging & Bewegingsexpressie

Muziek & Zang

 • Ademhalingstechnieken
 • Stemtechnieken
 • Ritme oefeningen
 • Rijm oefeningen
 • Bodypercussie
 • Muziek improvisatie technieken
 • Muziek therapie

Schrijven

 • Storytelling
 • Rijm oefeningen
 • Moodbords
Nieuwsbrief