voordelen van theater spelen

Wat zijn de voordelen van theater spelen?

Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis.

Albert Einstein

Wat zijn de voordelen van theater spelen?

Iedereen houdt van spelen. Als volwassene zijn we het spelen verleerd, maar de voordelen van theater spelen zijn onweerlegbaar.

Albert Einstein zei al: “Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis” .

Persoonlijke en Emotionele Ontplooiing

 1. Door theater leer je je eigen ervaringen, gedachten en gevoelens verwoorden en verbeelden.
 2. Theater en improvisatie voedt spelenderwijs de humor en het lachen.
 3. Voor een publiek staan creëert zelfvertrouwen. Het is een remedie tegen verlegenheid.
 4. Theaterspel vergroot de verbale en non-verbale manier om ideeën weer te geven.
 5. Veel theater activiteiten verminderen de stress door een uitlaatklep te bieden voor geestelijke, lichamelijke en emotionele spanning.
 6. Agressiviteit en spanning worden in een veilige omgeving gekanaliseerd, en verminderen asociaal gedrag.

Creatieve Ontplooiing

 1. Theater spelen stimuleert de fantasie, de basis van creatieve denkpatronen.
 2. Spelen is een effectieve manier om nieuwe dingen te onderzoeken.
 3. Samen leren we spelvormen in een sociale en maatschappelijke context hanteren.
 4. We leggen relaties en verbanden die we voordien niet zagen.
 5. We maken kennis met de mogelijkheden van een creatief stem en taalgebruik.

Sociale Ontplooiing

 1. Theater stimuleert het inlevingsvermogen. Zo ontwikkelen we empathie voor onze diverse wereld.
 2. Rollen spelen vanuit verschillende situaties, uit andere tijden, en van andere culturen, promoot medeleven en tolerantie voor meningen en gevoelens van anderen.
 3. Door theater te spelen leer mensen op een andere manier kennen.
 4. Samen spelen versterkt de band tussen kinderen of tussen ouder en kind.
 5. Door het contact met anderen leren we onszelf, anderen en deze relaties beter kennen.
 6. Het is een leuke en veilige manier om met anderen te communiceren en samen te werken.
 7. We leren om onze hun beurt te wachten en ruimte aan een ander te geven.

Mentale Ontplooiing

 1. Acteren is goed voor je geheugen bv. het onthouden van een tekst.
 2. Het maken van creatieve keuzes, het bedenken van nieuwe ideeën, en het opfrissen van vertrouwde stof, is essentieel bij improvisatie en drama.
 3. Theater spelen helpt bij leren van taal. Door taal om te zetten naar beweging krijgen begrippen als langzaam, snel, links en rechts pas echt betekenis.
 4. We leren kijken naar elkaar en bespreken de uitvoering van een scene op een kritische, opbouwende manier.
 5. We maken kennis met verschillende theaterstijlen en theaterschrijvers.
 6. Theater spelen stimuleert concentratie en focus.

Fysieke Ontplooiing

 1. Spelen is bewegen en bewegen is gezond.
 2. Lichaamsbeweging in het theater verbetert flexibiliteit, coördinatie, balans en controle.
 3. Er is aandacht voor een juiste houding.
 4. We werken aan een juist stemgebruik (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte).
 5. We leren onze ademhaling op een goede manier in te zetten.
 6. Je leert bewust gebruik maken van mimiek, emoties, stem en lichaam.

Ben jij overtuigd van de voordelen van theater spelen?
Wil je een theater workshop organiseren? Geef ons een seintje!

Nieuwsbrief