aanpak muzische workshop

Wat is onze aanpak voor een creatieve activiteit?

Eerst komt de gedachte. Daarna komt de organisatie van die gedachte in ideeën en plannen. Tenslotte komt de transformatie van de plannen in de realiteit. Zoals je ziet ligt het begin in je verbeelding.

Napoleon Hill

Wat is onze aanpak voor een creatieve activiteit?

Naar aanleiding van jouw aanvraag voor een activiteit stellen we jou per mail een aantal vragen. Daarna werken we een passend voorstel uit. Indien nodig volgt een telefonisch gesprek. Doorheen het hele proces begeleiden we jou met onze persoonlijke aanpak.

Samen met ons voorstel ontvang je een prijsofferte.

Gaat je akkoord, dan volgt een mail met alle praktische informatie:

  1. Overzicht van de data en tijdstippen
  2. Inhoud van de activiteit
  3. Locatie van de activiteit
  4. Locatie vereisten

Gelieve deze informatie goed door te lezen om de activiteit vlot te laten verlopen.

Vereisten

Wij komen steeds naar uw locatie. Jij voorziet dus een geschikte ruimte voor de activiteit. Hier kan je nakijken aan welke vereisten jouw locatie best voldoet voor workshops en vormingen. Hier kan je nakijken aan welke vereisten jouw locatie best voldoet voor voorstellingen.

De aanwezigheid van een klasleerkracht of begeleider is altijd noodzakelijk indien het een activiteit met kinderen betreft.
Tijdens een workshop/voorstelling worden de kinderen uit hun vertrouwde omgeving gehaald. De actieve aanwezigheid van een klasleerkracht of iemand die ze kennen helpt om een veilige omgeving te garanderen. De kinderen voelen dat wat ze doen belangrijk is. De aanmoediging van een vertrouwd persoon helpt de kinderen om de meerwaarde van de activiteit te ervaren.
Wij geloven dat iedereen leraar én leerling is. De klasleerkracht/vertrouwenspersoon kan iets opsteken van de workshopdocent/voorstelling en vice versa. Beiden kunnen ontzettend veel leren van de kinderen/jongeren! Een begeleider die actief meedoet met een activiteit is de kers op de taart.

Sommige activiteiten hebben materiaal nodig. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht of jij materialen moet voorzien of wij dat voor onze rekening nemen. 

Na de activiteit

Vlak na de activiteit houden wij een kort evaluatiemoment. Voor langere projecten voorzien we tussentijdse evaluaties. Bij vragen of opmerkingen zijn we op elk ogenblik beschikbaar per mail of via telefoon.
Na de activiteit ontvang je per email een feedback formulier. Wij waarderen het als je dit kan invullen, op die manier kan onze aanpak blijven evolueren.

Nieuwsbrief