H_Inspirerende voorbeelden

Inspirerende voorbeelden van een cultuurproject

The best way of learning about anything is by doing.

Richard Branson

Inspirerende voorbeelden van een cultuurproject

Kunst- en cultuureducatie op school en daarbuiten is belangrijk om verschillende redenen. Hier kan je alles lezen over de meerwaarde die dans, theater, muziek en andere disciplines bieden voor kinderen en volwassenen.
Om kort samen te vatten: door stil te staan bij de eigen cultuur en die van anderen, laat je mensen eigen culturele interesses, voorkeuren, argumenten, … ontwikkelen. Je ontwikkelt een rijker cultureel bewustzijn.

Cultuureducatie ook goed voor: welbevinden, creativiteit, kansen op de arbeidsmarkt, probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden, vaktechnische skills, waardering van cultuur, nieuwsgierigheid, kritische zin, zelfvertrouwen, motivatie, verbaal en niet-verbaal redeneren, maatschappelijke weerbaarheid, zingeving, teamwerk, mediawijsheid, …

Wij geven enkele voorbeelden van cultuurtrajecten. Hopelijk inspireren ze jou om met kunst en cultuur aan de slag te gaan.

Wil je Muzische Workshops als cultuurpartner bij jouw project, neem dan zeker contact met ons op!

Nederlands leren door middel van Songwriting

In het Centrum voor Deeltijds Onderwijs in Turnhout gaan we aan de slag met anderstalige nieuwkomers. Tijdens het traject van 5 weken werken we toe naar een korte performance waar de deelnemers onder begeleiding van een ervaren singer-songwriter een eigen nummer brengen.
Tijdens de eerste sessies staan we stil bij de boodschap die ze willen brengen met hun nummer. Mooie en moeilijke thema’s komen aan bod en krijgen allemaal tijd en ruimte om besproken te worden. Zelfexpressie is van levensbelang voor deze jongeren die zichzelf moeten vinden in een nieuw thuisland.
Daarna gaan we aan de slag met taal. Rijmen in een taal die niet jouw moedertaal is, is niet evident en toch slagen de deelnemers erin om stap voor stap hun tekst neer te pennen. Zonder het zelf te beseffen werken we aan taalvaardigheid.
Tenslotte gaan we ook digitale muziek componeren. Muziek is een verbindende factor over alle culturen heen. Via muziek kunnen we elkaar vinden en thuiskomen.
Alles komt samen in een korte performance die naast de nodige spanning ook zelfvertrouwen geeft aan de deelnemers! 

Er zijn nog vele andere disciplines die heel geschikt zijn om met anderstalige nieuwkomers te werken aan taligheid en andere vaardigheden : theater, rap, slam poetry, …

Kunst en natuur samenbrengen op school

Basisschool De Knipoog wilde zijn nogal saaie voortuin mooier maken. Er mochten echter geen grote veranderingen aangebracht worden. Ze kwamen bij ons te rade en wij stelden voor om beeldende kunst te plaatsen in de voortuin.

We kregen de vraag om het aspect natuur te incorporeren en zo kwamen we uit bij beeldhouwwerken die gebaseerd zijn op de dieren die leven in en rond de school.

De kinderen leren over de dieren in hun directe omgeving. Ze leren observeren en daarna zetten ze hun observaties om in kleurrijke kunstwerken. Een win-win voor iedereen! De voortuin ziet er een pak leuker uit, de kinderen voelen dat ze iets kunnen veranderen in hun omgeving en tegelijkertijd leren ze over kunst en natuur.

Kleine Adam en beeldende kunst 

Leefschool De Dageraad wil aan de hand van het kinderboek Kleine Adam de leerlingen uitdagen om hun fantasie de vrije loop te laten en een ‘nieuwe wereld’ te creëren.
Kleine Adam is ontevreden over de wereld, veegt alles en iedereen eraf en besluit zijn eigen wereld opnieuw te tekenen. Zowel kleuters als de hele lagere school nemen deel aan dit project. Er wordt gebrainstormd over fantasiedieren, futuristische architectuur en vervoersmiddelen en mensen met bovennatuurlijke eigenschappen. Onze beeldende kunstdocenten gaan daarna met de kinderen aan de slag. Verschillende technieken komen aan bod: assemblage, boetseren, houtbewerking en collage maken. Op het einde van het project komt alles samen in een expositie voor ouders en andere betrokkenen.

Tijdens dit project wordt elke leerling op zijn niveau uitgedaagd om stil te staan bij de huidige realiteit en aangespoord om na te denken of en wat er veranderd kan worden. Daarna leren ze deze ideeën op een kunstzinnige manier uiten. Ook voor de leerkrachten heeft dit project een grote meerwaarde. Zij worden tijdens dit traject ondergedompeld in verschillende beeldende kunsttechnieken waarmee ze later opnieuw aan de slag kunnen.

Meerwaarde van een cultuurproject

  • Bij een langer traject is er meer ruimte voor verdieping.
  • Er kan crossover gewerkt worden.
  • Je kan vakoverschrijdend werken en andere vakken bij het project betrekken.
  • Moeilijke thema’s zoals integratie, sociale ongelijkheid, … worden bespreekbaar.
  • Heel erg geschikt voor OKAN klassen.
  • Steeds op maat van een groep of klas.

Foto’s dynamoPROJECT

workshop beeldhouwen Workshop steden en gemeenten Workshops boetseren Workshop Assemblage workshops bouwen

Nieuwsbrief