H_Onwikkelingsdoelen

Wat is het verschil tussen ontwikkelingsdoelen en eindtermen?

Jezelf doelen stellen is prima, zo lang je je de omwegen niet laat ontnemen.

Doug Larson

Wat is het verschil tussen ontwikkelingsdoelen en eindtermen?

Wat is het verschil tussen ontwikkelingsdoelen en eindtermen?
Bij de eindtermen is de school resultaatsplichtig. Dit houdt in dat de school moet kunnen aantonen dat ze aan die eindtermen werkt.
Bij ontwikkelingsdoelen is de school inspanningsplichtig. Dit houdt dan uiteraard in dat school moet bewijzen dat ze een inspanning levert om de doelen te bereiken.

Wanneer zijn er ontwikkelingsdoelen en eindtermen?

  1. In het kleuteronderwijs worden enkel ontwikkelingsdoelen vooropgesteld.
  2. In het gewoon lager onderwijs zijn er eindtermen op het einde van de lagere school.
  3. In het buitengewoon onderwijs werkt men enkel met ontwikkelingsdoelen.
  4. In het gewoon secundair onderwijs zijn er eindtermen op het einde van elke graad, behalve de B-stroom in de eerste graad, die ook met ontwikkelingsdoelen werkt.

Alle informatie over eindtermen en ontwikkelingsdoelen muzische vorming kan je vinden op Onderwijs Vlaanderen.

Alle workshops die wij aanbieden voldoen aan de eindtermen of ontwikkelingsdoelen muzische vorming. Zo kan u als school of als leerkracht met een gerust hart onze docenten inzetten om deze eindtermen of ontwikkelingsdoelen te behalen.

Nieuwsbrief