H_Nowhere

Aan welke vereisten moet mijn locatie/zaal voldoen?

Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.

Abraham Lincoln

Aan welke vereisten moet mijn locatie/zaal voldoen?

Wij hebben geen eigen locatie. Onze workshop docenten komen steeds naar u toe!
Hiervoor rekenen wij een transportkost.
U voorziet een geschikte ruimte/locatie voor de workshop. Afhankelijk van het type workshop vragen wij een ander type ruimte.
Hier vindt u een overzicht aan welke vereisten uw locatie best voldoet!

Algemene vereisten locatie

 • Een grote ruimte om de bewegingsvrijheid van de deelnemers te garanderen.
 • Een propere ruimte (rollen op de grond bij dans e.d.).
 • Een lege ruimte (indien stoelen/tafels moeten verzet worden, gaat dit ten koste van kostbare workshop tijd).
 • Goede ventilatie.
 • Verwarming indien het seizoen dat vereist.
 • Afgezonderd van andere activiteiten om de concentratie van de deelnemers te stimuleren.
 • Voorzie een parking dichtbij de locatie  indien de onze docent spullen moet meebrengen bv. djembe.

Dans, Bewegingsexpressie, Muziekinitiatie, Zang, Musical

 • Een ruim en leeg lokaal bv. een speelzaal, sportzaal of danszaal.  
 • Een goede vloer bv. hout, balletvloer, parket, … Voor sommige workshops is beton/steen uit den boze.
 • Grote ruimte om de bewegingsvrijheid van de deelnemers te garanderen.
 • De aanwezigheid van een muziekinstallatie.
 • Ruimte met stopcontact.

Breakdance

 • Een ruim en leeg lokaal bv. een speelzaal, sportzaal of danszaal.  
 • Een goede vloer is een basisvereiste! Aangezien je in breakdance vaak glijdt over de grond met handen, hoofd, knieën vragen we met aandrang om een locatie te voorzien met propere en egale vloer. 
 • Grote ruimte om de bewegingsvrijheid van de deelnemers te garanderen.
 • De aanwezigheid van een muziekinstallatie.
 • Ruimte met stopcontact.

Theater

 • Een ruim en leeg lokaal bv. een speelzaal, sportzaal, danszaal, theaterzaal, …
 • Grote ruimte om de bewegingsvrijheid van de deelnemers te garanderen.
 • Voor sommige theaterworkshops is een muziekinstallatie vereist.
 • Ruimte met stopcontact.
 • Voor sommige theaterworkshops zijn stoelen vereist.

Creatieve Poëzie

 • Een ruim en leeg lokaal bv. een speelzaal, turnzaal of danszaal.  

Rap

 • Een lokaal met stoelen en banken die aan de kant mogen geschoven worden voor het ‘performance’ gedeelte.
 • De aanwezigheid van een muziekinstallatie.
 • Een krijtbord, smartboard of whiteboard.
 • Ruimte met stopcontact.
 • Voorzie pen en papier.

Slam Poetry

 • Een lokaal met stoelen en banken die aan de kant mogen geschoven worden voor het ‘performance’ gedeelte.
 • Voorzie pen en papier.

Djembe

 • Een ruim lokaal waarin alle deelnemers een cirkelformatie kunnen vormen. 
 • Krukken zonder armleuning. Indien dit niet mogelijk is gewone stoelen.
 • Hou er rekening mee dat een workshop Djembe veel decibels produceert. Dit kan hinderlijk zijn voor andere workshops of groepen. Zorg ervoor dat de ruimte waar djembe plaatsvindt goed kan afgesloten worden. Indien mogelijk een ruimte ver van andere workshops/groepen.

Ecopercussie

 • Een lokaal met stoelen en banken die aan de kant mogen geschoven worden.
 • Hou er rekening mee dat een workshop Ecopercussie veel decibels produceert. Dit kan hinderlijk zijn voor andere workshops of groepen. Zorg ervoor dat de ruimte waar Ecopercussie plaatsvindt goed kan afgesloten worden. Indien mogelijk een ruimte ver van andere workshops/groepen.
 • Wij voorzien de nodige materialen.

Multidisciplinair voor Kleuters

 • Een ruim en leeg lokaal bv. een speelzaal, turnzaal of danszaal.  
 • Stoelen en tafels voor het ‘knutsel’ gedeelte.
 • Voorzie ‘knutselmateriaal’ (in onderling overleg).
 • De aanwezigheid van een muziekinstallatie.
 • Ruimte met stopcontact.

Performance Art

 • Een lokaal met stoelen en banken die aan de kant mogen geschoven worden.
 • Een groot lokaal, want er wordt in groepen gewerkt of eventueel meerdere lokalen indien er voldoende extra begeleiding is voor elke groep.
 • De aanwezigheid van een muziekinstallatie.
 • Ruimte met stopcontact.
 • U voorziet voldoende materialen om de creativiteit van de deelnemers te stimuleren (in onderling overleg).

Striptekenen

 • Een lokaal met stoelen en banken.
 • Benodigdheden
  • Schoolbord & Krijt
  • Potloden
  • Wit Papier
  • Nietjes
  • Zwarte Pen of Stift

Graffiti

 • Binnen locatie met stoelen/tafels voor de inleiding en het creëren van schetsen.
 • Buiten locatie met ruimte om de houten panelen tegen een muur te zetten of voorzie schragen/schildersezels (voorzie eventueel een alternatief bij regen bv. afdak/partytent).
 • Let erop dat de locatie groot genoeg is zodat de deelnemers ruimte hebben om te spuiten (en dus niet in elkaars gezicht spuiten).
 • Binnen spuiten is enkel mogelijk mits een zeer goede ventilatie!
 • De workshop vindt best plaats in de zomer, herfst of lente.

Yoga

 • Een rustige en stille locatie!
 • Een ruim en leeg lokaal bv. een speelzaal, sportzaal of danszaal.  
 • Grote ruimte om de bewegingsvrijheid van de deelnemers te garanderen.
 • De aanwezigheid van een muziekinstallatie.
 • Ruimte met stopcontact.
 • Aanwezigheid van yogamatten of vergelijkbaar alternatief, door u te voorzien of bij ons te huren.

Contakids

 • Een ruim en leeg lokaal bv. een speelzaal, sportzaal of danszaal.  
 • Grote ruimte om de bewegingsvrijheid van de deelnemers te garanderen.
 • Matten of zachte ondergrond is een noodzaak! Geen beton!
 • De aanwezigheid van een muziekinstallatie.
 • Ruimte met stopcontact

Kan een workshop in openlucht doorgaan?

Sommige workshops kunnen in openlucht doorgaan, dit echter altijd in onderling overleg. Neem bij workshops die buiten doorgaan het volgende in acht :

 • Veilige ondergrond bv. geen glas, afval, putten, modder, …
 • Voorzie een alternatief bij regen.
 • De materialen die wij meebrengen moeten ten allen tijde veilig kunnen gebruikt worden bv. GSM/laptop voor muziek, …
 • Voorzie elektriciteit met voldoende verlengkabels indien de workshop dit vraagt bv. dans.
 • Een schone ondergrond, eventueel dmv plastic zeilen, indien u materiaal van ons huurt bv. djembes, yogamatten, … .
 • Voorzie een draadloze headset voor onze docent indien een grote toeloop verwacht en er veel randanimatie is. De verstaanbaarheid van onze docent is vereist voor de goede kwaliteit van onze workshops.
 • Voor sommige openbare locaties hebt u een vergunning nodig. Het is uw verantwoordelijkheid als organisator om deze in orde te brengen.

Kan een workshop in de klas doorgaan?

Sommige workshops kunnen in de klas doorgaan, dit echter altijd in onderling overleg. Neem bij workshops die in de klas doorgaan het volgende in acht :

 • Als de workshop een grote en lege ruimte vereist, zet dan banken en stoelen buiten en niet in de klas. Zo creëren we de nodige bewegingsvrijheid voor de deelnemers. 
 • Maak het lokaal vrij voor aanvang van de workshop, zodat onze docent direct kan beginnen en de tijd van de workshop ten volle benut wordt. 
 • Sommige workshops brengen geluid met zich mee bv. dans, djembe, … Breng de andere leerkrachten op de hoogte dat zij geluidshinder kunnen verwachten.

Muzische Workshops werkt steeds op uw maat. Bent u overtuigd van onze persoonlijke aanpak, neem dan een kijkje bij ons workshop aanbod!