meerwaarde

Stage: “Medewerker Duurzaamheid en Ecologie”

(M/V/X)

Stage: “Medewerker Duurzaamheid en Ecologie”
(M/V/X)

Muzische Workshops vzw stimuleert cultuureducatie en ondersteunt artiest-docenten.
Tijdens het academiejaar 2020-21 bieden we verschillende stageplaatsen voor enthousiaste studenten.

Onze werking

  • We organiseren artistieke workshops in een brede context (voor scholen, steden/gemeenten, vormingsorganisaties, bedrijven, feesten, … ).
  • Een aanbod binnen alle muzische disciplines (Dans, Theater, Beeld, Muziek/Zang, Bewegingsexpressie, Taal, A/V, Multidisciplinair, Yoga, Ouder-Kind, … ).
  • We werken samen met meer dan 80 freelance artiest-docenten.
  • Activiteiten die doorgaan in heel Vlaanderen en Brussel.
  • We realiseren meer dan 2500 workshop uren op jaarbasis.

Meer informatie onze visie en missie op onze website.

Stage

Als Medewerker Duurzaamheid en Ecologie ondersteun je onze organisatie met een dubbele rol. Enerzijds voer je een onderzoek naar de ecologische impact van het bestaande aanbod. Anderzijds help je een nieuw aanbod workshops ontwikkelen binnen de thema’s ‘Ecologie’ & ‘Duurzaamheid’.

De stage gaat door tijdens het academiejaar 2020-2021, afhankelijk van jouw beschikbaarheid en lesprogramma.

Verwachtingen

  • Je evalueert de ecologische voetafdruk van onze organisatie en formuleert voorstellen om deze te verkleinen.
  • Je evalueert het bestaande workshop aanbod, brengt in kaart hoe ‘ecologie’ en ‘duurzaamheid’ als thema extra in de verf gezet kunnen worden en formuleert voorstellen.
  • Je brengt mogelijke partners in kaart waarmee we samenwerkingen kunnen aangaan voor een aanbod ecologische workshops.
  • Je ontwerpt educatieve doelstellingen voor workshops rond ‘Ecologie & Duurzaamheid’, gaat op zoek naar docenten om hier invulling aan te geven en een plan van aanpak om deze te integreren in onze organisatie.
  • Je gaat op zoek naar funding (intern of extern) om jouw voorstellen uit te voeren.

Jouw profiel en vaardigheden

  • Je hebt een hart voor de artistieke sector en de mogelijkheden van cultuureducatie.
  • Ecologie en duurzaamheid krijgen een centrale plaats in jouw leven.
  • Bij het zien van een berg afval, zie jij vooral de mogelijkheden voor hergebruik.
  • Je volgt een Bachelor of Master opleiding binnen een relevante richting zoals :
   • Biotechnologie / Milieubeheer
   • Milieu-en-duurzaamheidsmanagement
  • Je wil graag een ecologische visie delen en wil je daarvoor verdiepen in pedagogische principes.
  • Je kan zelfstandig werken, durft voorstellen te formuleren en vraagt bevestiging waar nodig.
  • Je bent communicatief sterk en deinst er niet voor terug om vergaderingen te leiden.
  • Je bent empathisch ingesteld en kan je inleven in een doelgroep.

Muzische Workshops vzw biedt

  • Je krijgt de nodige begeleiding om je op weg te zetten en om ideeën te sparren.
  • Een stage met veel vrijheid om van een uitdagend maar haalbaar project een succes te maken.
  • Een dynamische omgeving met duidelijke groei doelen.
  • Een persoonlijke samenwerking in een klein team.
  • Uurrooster te bespreken in onderling overleg.

Interesse?

Stuur je motivatie & CV naar vacature@muzischeworkshops.be met vermelding ” Stage – Medewerker Duurzaamheid en Ecologie “.

Nieuwsbrief