meerwaarde

Stage: “Developer Salesforce.com”

(M/V/X)

Stage: “Developer Salesforce.com”
(M/V/X)

Muzische Workshops vzw stimuleert cultuureducatie en ondersteunt artiest-docenten.
Tijdens het academiejaar 2019-20 bieden we verschillende stageplaatsen voor enthousiaste studenten.

Onze werking

  • We organiseren artistieke workshops in een brede context (voor scholen, steden/gemeenten, vormingsorganisaties, bedrijven, feesten, … ).
  • Een aanbod binnen alle muzische disciplines (Dans, Theater, Beeld, Muziek/Zang, Bewegingsexpressie, Taal, A/V, Multidisciplinair, Yoga, Ouder-Kind, … ).
  • We werken samen met meer dan 80 freelance artiest-docenten.
  • Activiteiten die doorgaan in heel Vlaanderen en Brussel.
  • We realiseren meer dan 2500 workshop uren op jaarbasis.

Meer informatie onze visie en missie op onze website.

Stage

Als Developer Salesforce.com help je onze organisatie om een CRM en ERP systeem te bouwen op basis van Salesforce.com technologie.
De stage gaat door tijdens het academiejaar 2019-2020, afhankelijk van jouw beschikbaarheid en lesprogramma.

Verwachtingen

  • Je verdiept je in de mogelijkheden van Salesforce.com.
  • Je analyseert de noden van onze organisatie en vertaalt deze naar een werkende implementatie.
  • Je ontwikkelt modules voor de workshop planning, skills database, genereren van offertes, genereren van contracten, bevragingen, integraties, …
  • Je gebruikt waar mogelijk standaard features van het Salesforce.com, en vult deze aan met custom development (Visualforce, apex en Lightning Components) waar nodig.
  • Je integreert nieuwe modules met bestaande platformen zoals WordPress, Limesurvey, G Suite, …

Jouw profiel en vaardigheden

  • Je hebt een hart voor de non-profit en artistieke sector.
  • Je volgt een bachelor of Master ICT.
   Je kan functionele vereisten vertalen in technische implementaties.
  • Je hebt een goede ervaring met Java en wil je verdiepen in de mogelijkheden van APEX, de salesforce.com ontwikkeltaal, gebaseerd op Java.
  • Je wil je verdiepen in de verschillende Salesforce.com uitbreidingstechnologieën zoals Visualforce, apex, Lightning Components, …
  • Je hebt een goede ervaring met verschillende web technologieën, zoals: php, HTML5, Javascript, CSS3, … .
  • Je leert zelfstandig, durft autonoom keuzes te maken vraagt hulp en validatie waar nodig.

Muzische Workshops vzw biedt

  • De mogelijkheid om ervaring op te doen met technologie die een hoge return value kent op de arbeidsmarkt.
  • Je wordt begeleid door een ervaren mentor met meer dan 15 jaar IT ervaring.
  • Een dynamische omgeving met duidelijke groei doelen.
  • Een persoonlijke samenwerking in een klein team.
  • Uurrooster te bespreken in onderling overleg.

Interesse?

Stuur je motivatie & CV voor 1 november 2019 naar vacature@muzischeworkshops.be met vermelding ” Stage – Developer Salesforce.com “.

Download een pdf met de volledige functiebeschrijving.

Nieuwsbrief