ontstaan

Ontstaan

Laat diegenen die de wereld in beweging willen zetten, eerst zelf in actie komen.

Socrates

Ontstaan

Wij delen graag hoe Muzische Workshops vzw is ontstaan en onthullen onze plannen voor de toekomst!

Ontstaan Muzische Workshops

De werking Muzische Workshops werd opgestart in 2016 in de schoot van het theatergezelschap FEST.
Ann Willemsen en Manu Luyten, de oprichters van het gezelschap zochten naar een manier om hun ervaring met cultuureducatie te delen.

De bestaande cultuureducatieve organisaties hebben een duidelijke doelstelling naar spreiding en methodiek maar ontzien wat ons betreft de positie van de Artiest-Docent. Er is ruimte om de waarde en de waardigheid van de kunstenaar of cultuurexpert te valoriseren als deze werkt in het cultuureducatieve veld. Het is die ruimte die we als organisatie willen invullen.

Van hieruit hebben we een dubbele doelstelling uitgewerkt. Aan de ene kant spreiding van cultuureducatie in de breedst mogelijke zin. Aan de andere kant ondersteuning bieden aan Artiest-Docenten en een kader bouwen waarbinnen de eigenheid en sterkte van elke individuele docent behouden blijft.

Ondanks het vrijwillige karakter van de werking is van bij het begin professionalisering meegenomen als doelstelling. Er wordt gewerkt vanuit het principe dat elk goed idee slechts steek houdt als het ook zakelijk en financieel in balans is. Er worden hoge eisen gesteld op elk niveau. Niet enkel naar de uitvoering maar ook naar marketing, communicatie, financiële opvolging, ed.

Heden en Toekomst Muzische Workshops

In het eerste werkjaar is de focus gelegd op de domeinen Dans, Theater en Bewegingsexpressie. Dit waren de expertise domeinen van Ann en Manu

De aanpak blijkt succesvol. In 2017 zijn meer dan 150 activiteiten georganiseerd. Onze ervaring spreidt zich intussen uit van individuele workshops tot grote meerdaagse en multi-disciplinaire projecten waarbij meerdere docenten samenwerken naar een gezamenlijk eindproduct.

In 2018 zijn nieuwe disciplines aan ons aanbod toegevoegd. Je kan nu ook bij Muzische Workshops terecht voor Muziek & Zang, Taal & Schrijven, Ouder-Kind Workshops, Beeldende Kunst en Yoga.

In 2019 is er nog een nieuwe discipline toegevoegd namelijk Digitale Media. In 2019 kan Muzische Workshops ook haar eerste 4/5 medewerker aanwerven.

In 2020 grijpen we de tijd die we ‘krijgen’ door de corona crisis aan om ideeën die al lang op stapel liggen verder uit te werken. De discipline Textiel & Handwerk wordt toegevoegd. Daarnaast zetten we ons 1e educatief product in de markt en vanaf het najaar kan je ook bij Muzische Workshops terecht voor (school)voorstellingen.

Er is nog werk aan de winkel. In de komende jaren leggen we de focus op volgende uitdagingen:

  1. – De organisatie Muzische Workshops laten evolueren van een niet-gesubsidieerde werking naar een erkende en gesubsidieerde organisatie.
  2. – Verder afbakenen van een specifiek aanbod en uitbreiding van de methodiek voor het Buitengewoon Onderwijs.
  3. – Uitdiepen en verbreden van het vormingsaanbod.
  4. De aanpak en methodiek verder afbakenen en formaliseren. Dit gaat samen met nieuwe processen om het pedagogisch kader te spreiden bij onze docenten en meetbaar te maken voor evaluatie en opvolging.
  5. – Samenwerkingen aangaan met organisaties om spreiding van cultuureducatie mogelijk te maken in lagen van de samenleving die weinig cultuureducatieve spreiding kennen.

Wordt vervolgd !

Nieuwsbrief