ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs

Wat zijn de ontwikkelingsdoelen voor muzische vorming in het kleuteronderwijs?

Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur.

William Butler Yeats

Wat zijn de ontwikkelingsdoelen voor muzische vorming in het kleuteronderwijs?

Ontwikkelingsdoelen zijn een geheel van doelen die de overheid wenselijk acht voor zo veel mogelijk leerlingen van een leerlingenpopulatie.
Bij de ontwikkelingsdoelen ligt de klemtoon op het aanbieden van bepaalde doelen aan kinderen voor wie het geheel van eindtermen onbereikbaar is. Vandaar dat ontwikkelingsdoelen vooral gebruikt worden in het kleuteronderwijs en in het buitengewoon onderwijs
Voor elke leerling wordt individueel beslist welke ontwikkelingsdoelen nagestreefd zullen worden. Het gebruik van ontwikkelingsdoelen is dus veel flexibeler dan dat van eindtermen in het gewoon onderwijs.

Ontwikkelingsdoelen van muzische vorming – BEELD

De kleuters kunnen

 1. visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen.
 2. materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en experimenteren.
 3. kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de ontdekking van beeldelementen verwoorden.
 4. verschillende beeldende, technische middelen aanwenden en samen gebruiken om tot beeldend werk te komen.
 5. impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en plezier scheppen in het zoeken en vinden.

Ontwikkelingsdoelen van muzische vorming – MUZIEK

De kleuters kunnen

 1. klanken, geluiden, stilte en stemmingen in beluisterde muziek ervaren en herkennen.
 2. ritme in beluisterde muziek en liedjes ervaren, herkennen en nabootsen.
 3. signalen, functie en sfeer van beluisterde muziek of liedje ervaren en herkennen, en alleen of in groep reproduceren.
 4. een toenemende stembeheersing ontwikkelen.
 5. met plezier een toenemend vermogen tot experimenteren en improviseren ontwikkelen met klank, stem of instrument.

Ontwikkelingsdoelen van muzische vorming – DRAMA

De kleuters kunnen

 1. eigen belevenissen, ervaringen, gedachten, gevoelens, handelingen verwoorden.
 2. zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden.
 3. met een creatief stem- en taalgebruik expressief reageren en belevenissen uitbeelden.
 4. ervaren dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten.
 5. genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.

Ontwikkelingsdoelen van muzische vorming – BEWEGING

De kleuters kunnen

 1. spontaan meebewegen op muziek.
 2. meedoen met bewegingen die tijdens het vertellen van een verhaal aan bod komen, en belangstelling tonen om het bewegingsinspirerend gegeven nauwkeurig te observeren en na te bootsen.
 3. ervaren dat ze een persoonlijke stijl kunnen ontwikkelen.
 4. waargenomen klanken omzetten in beweging.
 5. de eigen dansexpressie verwoorden.
 6. genieten van en belangstellend kijken naar een gevarieerd aanbod van lichaamsexpressie van kinderen en volwassenen.

Ontwikkelingsdoelen van muzische vorming – MEDIA

De kleuters kunnen

 1. alert omgaan met voor hen bestemde audiovisuele boodschappen.
 2. vaststellen dat klanken, beelden en bewegingen elkaar wederzijds beïnvloeden.
 3. de volgorde van een reeks van voorwerpen, prenten, beelden, klanken en geluiden vaststellen, veranderen, schikken, herschikken en er een nieuw verhaal rond vertellen.
 4. bewuster luisteren en kijken naar de hoeveelheden geluiden en klanken en zeer eenvoudige audiovisuele boodschappen.

Ontwikkelingsdoelen van muzische vorming – ATTITUDES

De kleuters kunnen

 1. openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving.
 2. ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om hun expressiemogelijkheden te ontdekken.
 3. vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun eigen expressiestijl tonen.
 4. respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen.
 5. genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

Meer informatie over de ontwikkelingdoelen

Alle informatie over de ontwikkelingsdoelen muzische vorming kan je vinden op Onderwijs Vlaanderen.

Alle workshops die wij aanbieden voldoen aan de ontwikkelingsdoelen muzische vorming. Zo kan u als school of als leerkracht met een gerust hart onze docenten inzetten om deze ontwikkelingsdoelen te behalen.

Benieuwd naar onze workshops voor kleuters?

Nieuwsbrief