H_Workhops Tableaux Vivants

Ondersteuning en advies bij een dynamoPROJECT

If we, citizens, do not support our artists, then we sacrifice our imagination on the altar of crude reality and we end up believing in nothing and having worthless dreams.

Yann Martel

Ondersteuning en advies bij een dynamoPROJECT

Heb je een idee voor een kunst- of cultuurproject op school?
Wil je een subsidie aanvragen voor een dynamoPROJECT?
Wil je Muzische Workshops inschakelen als externe partner?

Wij ondersteunen we jou gratis bij het schrijven van jouw subsidieaanvraag.

Wat is een dynamoPROJECT?

Een dynamoPROJECT is een creatief schoolproject waarin leerkrachten, leerlingen en minimum 1 externe partner een samenhangend en creatief traject instappen dat stap voor stap wordt opgebouwd en de tijd krijgt om uitgediept te worden.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste voorwaarden om een subsidie van € 2000 van Cultuurkuur te krijgen:

 • Het traject dat de externe partner aflegt met de leerlingen en leerkrachten samen duurt meerdere dagen.
 • Je project loopt tijdens de lesuren en is gekoppeld aan de lessen.
 • Een project op maat van de doelgroep.
 • Het traject vergroot de ontplooiingskansen van de leerling.
 • Het betekent een meerwaarde voor de cultuurvisie van de school.
 • Het traject moet opgezet zijn met de kwalitatieve inbreng van en samenwerking met een externe partner.

Op de website van Cultuurkuur kan je alles lezen over wat een dynamoProject is.

Advies en ondersteuning door Muzische Workshops vzw 

Muzische Workshops wilt leerkrachten ondersteunen bij het schrijven van een subsidie aanvraag voor een creatief schoolproject.

De toekenning van de subsidie staat of valt met de inhoud van je project. Als cultuurexpert weten wij als geen ander hoe je een sterk sterk project uitwerkt en hoe je een dossier opstelt dat een grote kans van slagen heeft. We hebben reeds met verschillende scholen samengewerkt aan zeer geslaagde creatieve projecten. Onze expertise willen wij graag inzetten om samen een interessant traject voor jouw leerlingen uit te werken en deze subsidie binnen te halen.

Hoe verloopt dat praktisch?

 • Je hebt reeds een basis idee voor een creatief schooltraject.
 • Je neemt contact met ons op per email en schetst je idee.
 • Muzische Workshops vzw evalueert of wij de juiste partner zijn om vorm te geven aan jouw project.
 • Zo ja, leggen we in onderling overleg een datum vast om het project te bespreken.
 • Wij organiseren een video meeting om je idee face tot face te bespreken. (met het oog op de Corona maatregelen vallen we terug op digitale oplossingen)
 • Na de vergadering vul jij als leerkracht het volledige aanvraagformulier in.
 • Je mailt het aanvraagformulier naar ons. Wij lezen het na en geven feedback.
 • Jij dient het aanvraagformulier in bij Cultuurkuur.
 • We hopen samen op een positieve beslissing van de jury van Cultuurkuur!

Voorwaarden voor advies en ondersteuning dynamoPROJECT

 • Je dient een subsidie aanvraag in voor een dynamoPROJECT.
 • Het project wordt uitgevoerd in het schooljaar 2021-2022.
 • Je stelt Muzische Workshops aan als externe partner.

Het advies is geheel gratis en vrijblijvend.
Als de subsidie toch niet wordt toegekend, dan annuleren we (uiteraard met spijt in ons hart) het project zonder verdere kosten.

Contacteer ons nu met jouw idee voor een cultuurtraject op school!

Voorbeelden van dynamoPROJECTEN

 • project “Kunst & Religie” waarin we verschillende religies ontdekken via actieve beeldende kunst workshops in de Jenaplanschool Lieven Gevarte in Mortsel
 • ‘aankleden’ van de voortuin van Basisschool De Knipoog in Vilvoorde met Beeldende Kunst met de 3e graad 
 • een theaterproject met voorstelling rond het thema “Vroeger was alles beter” in Leefschool De Dageraad in Antwerpen met het 4e, 5e en 6e leerjaar
 • ‘rappen’ met anderstalige nieuwkomers in het Centrum voor Deeltijd Onderwijs in Turnhout ter bevordering van de taal
 • project “Samen dansen, zoveel kansen” met de 1e graad met Basisschool De Zonnewijzer in Zonhoven
 • project ” Keep calm and make Musical”  van Vrije Basisschool ToermalijnGroen

 

Nieuwsbrief