H_Missie en Visie

Missie & Visie

Laat diegenen die de wereld in beweging willen zetten, eerst zelf in actie komen.

Socrates

Missie & Visie

Hier lees je alles over de missie en visie van Muzische Workshops vzw.

Missie van Muzische Workshops vzw

Muzische Workshops vzw stimuleert kunst- en cultuureducatie

 • door activiteiten te organiseren
 • waar beleven, experimenteren en creëren centraal staan
 • in samenwerking met artiest-docenten
 • voor een divers doelpubliek
 • waarbij we zorgen voor toegankelijke communicatie
 • aan een prijs die de waarde van kunst en cultuur erkent
 • als katalysator voor bewustzijn, expressie en reflectie
 • om te komen tot een duurzame ontwikkeling van mens, maatschappij en planeet.

Visie van Muzische Workshops vzw

Duurzame keuzes voor mens, maatschappij en planeet

We leven in een tijd van grote uitdagingen:

  • Kunst en cultuur worden in vraag gesteld.
  • De meerwaarde van diversiteit wordt onderkend.
  • Meningen zijn vaak gepolariseerd.
  • Communicatie verliest aan diepgang.
  • Onze mentale gezondheid is wankel.
  • De staat van het milieu en het klimaat zijn zorgwekkend.

De huidige staat van de wereld is het gevolg van de keuzes uit het verleden.
Door duurzame keuzes te leren maken beïnvloeden we onze toekomst positief.
Duurzame keuzes zijn keuzes die de belangen van mens, maatschappij en planeet respecteren.

Bewustzijn, expressie en reflectie

Duurzame keuzes zijn het gevolg van

  • bewustzijn van jezelf en je omgeving
  • reflectie en een gedragen mening
  • expressie en een constructieve dialoog

Om duurzame keuzes te stimuleren zet Muzische Workshops in op bewustzijn, reflectie en expressie.

Cultuur- en kunsteducatie als katalysator

Kunst- en cultuureducatie is de praktijk waar we via beleven, experimenteren en creëren, competenties zoals bewustzijn, reflectie en expressie stimuleren.

Muzische Workshops organiseert activiteiten waarin:

  • beleven centraal staat zodat deelnemers kunnen reflecteren op een concrete ervaring.
  • experimenteren ruimte geeft om op je eigen tempo te leren.
  • creëren de stimulans is om zelf antwoorden te vinden.

De wisselwerking tussen deze elementen is de magie van de kunsteducatieve praktijk.

Lees ook onze visie op cultuureducatie.

Nieuwsbrief