Doelgroepen

Met welke doelgroepen hebben wij ervaring?

Jezelf doelen stellen is prima, zo lang je je de omwegen niet laat ontnemen.

Doug Larson

Met welke doelgroepen hebben wij ervaring?

Al onze docenten hebben ruime ervaring met het geven van workshops op verschillende locaties en aan verschillende doelgroepen. Elke docent is gespecialiseerd in zijn vakgebied.

Wij werken met mensen, voor mensen.

Elk kind en elke volwassene is welkom in de activiteiten die wij organiseren.

Muzische Workshops werkt inclusief!

Voorbeelden van doelgroepen

 1. Kleuter Onderwijs
 2. Lager Onderwijs
 3. Secundair Onderwijs
 4. Buitengewoon Onderwijs
 5. Hoger Onderwijs
 6. DKO
 7. Volwassenen Onderwijs
 8. Naschoolse Opvang
 9. Jeugdwerking
 10. Vakantiewerking
 11. Jeugdbeweging
 12. Speelpleinen
 13. Sociaal & Artistieke Werking
 14. Vormingen (voor animatoren)
 15. Clubs & Verenigingen
 16. Particulieren