H_Subsidie

Komt mijn workshop muzische vorming in aanmerking voor een subsidie?

Niets kan mij mijn vlucht beletten, zelfs niet de zwaartekracht.

Freek de Jonge

Komt mijn workshop muzische vorming in aanmerking voor een subsidie?

In Vlaanderen zijn er verschillende initiatieven die cultuureducatie en creatieve schoolprojecten ondersteunen. Ook voor workshops dans, theater en bewegingsexpressie in de klas kan u beroep doen op verschillende kanalen om subsidie aan te vragen.

Op deze websites vindt u meer informatie over de subsidies voor muzische workshops, alsook voor andere creatieve projecten.

Kunt u nog andere initiatieven? Breng ons zeker op de hoogte zodat wij onze informatie up to date kunnen houden! 

  1. Onderwijs Vlaanderen (algemene info)
  2. Cultuurkuur/Dynamo3  (creatieve projecten)
  3. Kleur Bekennen (projecten in kader van wereldburgerschap)
  4. Klascement (verschillende soorten projecten)
  5. Onderwijsnetwerk Antwerpen (schoolprojecten binnen Antwerpen)
  6. Klas op Stap in Antwerpen (verschillende subsidies binnen Antwerpen)
  7. Onderwijs Brussel (educatie projecten binnen Brussel)