cultuur op school

Hoe breng ik meer cultuur op school?

Tips voor meer cultuur in de klas

De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt.

Selma Lagerlöf

Hoe breng ik meer cultuur op school?

Tips voor meer cultuur in de klas

De positieve effecten van kunst en cultuur op de lichamelijke, mentale, sociale en emotionele ontwikkeling van een kind zijn onweerlegbaar. Jammer genoeg krijgt niet elk kind in zijn thuissituatie de kans om kennis te maken met dans, theater, muziek, schrijven en beeldende kunst. Daarom zijn de leerdoelen met betrekking tot muzische vorming stevig verankerd in het onderwijsdecreet van de Vlaamse Regering, zodat er zeker kunst en cultuur op school aanwezig is.

Elk kind heeft recht op kunst en cultuureducatie!

Via Mijn Cultuurspiegel kan je als leerkracht aan de hand van vragen nagaan of én hoe jij cultuur aanbrengt in de klas. Je krijgt feedback over jouw visie en aanpak. Je krijgt ook tips hoe je cultuur een plaats kan geven in jouw klaslokaal.
Bij de online tool ‘mijn cultuurspiegel’ hoort ook een handige gids. Deze gids werd ontwikkeld binnen het onderzoeksproject ‘Cultuur in de Spiegel – Vlaanderen’. Dit onderzoek werd uitgevoerd
door de Vrije Universiteit Brussel en HIVA-KULeuven, in opdracht van de Vlaamse overheid (CANON Cultuurcel, de cultuurcel van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming).

Heb je nood aan meer tools om kunst en cultuur op school te integreren?
Wij organiseren vormingen op maat van jouw team!

Lees hier meer over vorming.

 

Nieuwsbrief