H_Stap-voor-Stap

Vragen over onze werking

Hoe werken wij?
Welke werkvormen gebruiken wij?  …

H_Nowhere

Wilt u weten wat de vereisten zijn voor het organiseren van een workshop op uw locatie? Aan welke voorwaarden moet uw zaal/ruimte voldoen? Kan een workshop in openlucht doorgaan?
Hier vindt u het antwoord.

Muzische Workshops gelooft in een persoonlijke aanpak.

H_vereisten muziekinstallatie

Voor sommige workshops vragen wij om een muziek installatie te voorzien. Hier vindt u een overzicht aan welke vereisten deze moet voldoen.

H_Annulatievergoeding

Wij vragen in sommige gevallen een annulatievergoeding. Hier leggen wij uit waarom.
Samen schatten we kunst en cultuur naar waarde!

verschil tussen workshop en vorming

Wij informeren u graag over het verschil tussen een workshop en een vorming. Zo kunnen we onze verwachtingen beter op elkaar afstemmen.

aanpak muzische workshop

Hebt u vragen over onze aanpak? Wilt u weten wat de vereisten zijn voor het organiseren van een workshop op uw locatie?
Hier vindt u het antwoord.

Muzische Workshops gelooft in een persoonlijke aanpak.

Doelgroepen

Muzische Workshops werkt met mensen, voor mensen!

Wij hebben ervaring met vele verschillende doelgroepen. Hier vindt u een overzicht van onze doelgroepen.

thema's

Onze workshop docenten hebben ervaring met verschillende thema’s.
Hier vindt u een overzicht.

werkvormen

Elke workshop docent heeft zijn specialisatie.
Er zijn verschillende werkvormen binnen het domein van dans, theater en bewegingsexpressie.

Hier vindt u een overzicht van verschillende werkvormen.

kunst als middel

Tijdens onze workshop gebruiken we dans, theater, muziek, schrijven, … als middel. De kunstvormen worden een middel om een andere doelstelling te bereiken.

Lees hier welke doelstellingen mogelijk zijn!