H_Stap-voor-Stap

Vragen over onze werking

Hoe werken wij?
Welke werkvormen gebruiken wij?  …

H_art09-01

Hebt u vragen over onze aanpak? Wilt u weten wat de vereisten zijn voor het organiseren van een workshop op uw locatie?
Hier vindt u het antwoord.

Muzische Workshops gelooft in een persoonlijke aanpak.

H_Nowhere

Wilt u weten wat de vereisten zijn voor het organiseren van een workshop op uw locatie? Aan welke voorwaarden moet uw zaal/ruimte voldoen? Kan een workshop in openlucht doorgaan?
Hier vindt u het antwoord.

Muzische Workshops gelooft in een persoonlijke aanpak.

H_Doelgroepen

Muzische Workshops werkt met mensen, voor mensen!

Wij hebben ervaring met vele verschillende doelgroepen. Hier vindt u een overzicht van onze doelgroepen.

H_art16-01

Onze workshop docenten hebben ervaring met verschillende thema’s.
Hier vindt u een overzicht.

H_faq01-01

Elke workshop docent heeft zijn specialisatie.
Er zijn verschillende werkvormen binnen het domein van dans, theater en bewegingsexpressie.

Hier vindt u een overzicht van verschillende werkvormen.

H_art11-01

Wij informeren u graag over het verschil tussen een workshop en een vorming. Zo kunnen we onze verwachtingen beter op elkaar afstemmen.

H_Toneel10-01

Tijdens onze workshop gebruiken we dans, theater, muziek, schrijven, … als middel. De kunstvormen worden een middel om een andere doelstelling te bereiken.

Lees hier welke doelstellingen mogelijk zijn!