H_Stap-voor-Stap

Vragen over onze werking

Hoe werken wij?
Welke werkvormen gebruiken wij?  …

H_Nowhere

Wilt u weten wat de vereisten zijn voor het organiseren van een workshop op uw locatie? Aan welke voorwaarden moet uw zaal/ruimte voldoen? Kan een workshop in openlucht doorgaan?
Hier vindt u het antwoord.

Muzische Workshops gelooft in een persoonlijke aanpak.

H_vereisten muziekinstallatie

Voor sommige workshops vragen wij om een muziek installatie te voorzien. Hier vindt u een overzicht aan welke vereisten deze moet voldoen.

verschil tussen workshop en vorming

Wij informeren u graag over het verschil tussen een workshop en een vorming. Zo kunnen we onze verwachtingen beter op elkaar afstemmen.

Doelgroepen

Muzische Workshops werkt met mensen, voor mensen!

Wij hebben ervaring met vele verschillende doelgroepen. Hier vindt u een overzicht van onze doelgroepen.

thema's

Onze workshop docenten hebben ervaring met verschillende thema’s.
Hier vindt u een overzicht.

werkvormen

Elke workshop docent heeft zijn specialisatie.
Er zijn verschillende werkvormen binnen het domein van dans, theater en bewegingsexpressie.

Hier vindt u een overzicht van verschillende werkvormen.

aanpak muzische workshop

Hebt u vragen over onze aanpak? Wilt u weten wat de vereisten zijn voor het organiseren van een workshop op uw locatie?
Hier vindt u het antwoord.

Muzische Workshops gelooft in een persoonlijke aanpak.

kunst als middel

Tijdens onze workshop gebruiken we dans, theater, muziek, schrijven, … als middel. De kunstvormen worden een middel om een andere doelstelling te bereiken.

Lees hier welke doelstellingen mogelijk zijn!