H_Creativity staircase

FAQ

Veelgestelde vragen over onze werking

Er zijn geen domme vragen.
Vindt u hier geen antwoord op uw vraag,
neem dan gerust contact met ons op.

H_Handen

Hier vind je meer informatie over onze creatieve en muzische workshops.

Hoe pakken wij een workshop aan? Wat zijn de muzische domeinen? …

H_Stap-voor-Stap

Hier vind je meer informatie over onze werking.

Welke werkvormen gebruiken wij? Met welke thema’s hebben we ervaring? …

H_Post-It

Hier vind je meer informatie over de workshops die wij bij jouw op school kunnen organiseren. Wij organiseren workshops voor het kleuter, basis, middelbaar en buitengewoon onderwijs.