visie op cultuureducatie

Faq

Veelgestelde vragen over onze werking

Vind je hier geen antwoord op uw vraag,
neem dan gerust contact met ons op.

Faq
Veelgestelde vragen over onze werking

Hier vind je een overzicht van vaak gestelde vragen over onze werking.
Staat het antwoord dat je zoekt er niet bij, stuur ons dan zeker een mailtje!

Wat doen jullie?

Wij organiseren kunst- en cultuureducatie activiteiten zoals workshops, voorstellingen en vormingen. Daarnaast kan je bij Muzische Workshops vzw terecht voor het huren van (cultuureducatieve) materialen.

Werken jullie ook op maat?

Wij werken steeds op maat. We bespreken jouw noden en wensen. Daarna maken we een voorstel en offerte op jouw maat.

Ik heb een idee dat ik niet terug vind op jullie website. Kunnen jullie mij helpen?

Wij werken samen met meer dan 90 artiesten en docenten. Mail ons zeker jouw idee en we bekijken samen wat mogelijk is.

Ik wil graag een toonmoment of optreden na afloop van de workshop. Is dat mogelijk?

Dat is zeker mogelijk. Hou er wel rekening mee dat onze workshops in de eerste plaats procesgericht zijn en niet doelgericht. Wil je een toonmoment, dan hebben we tijdens de workshop voldoende tijd nodig om dit voor te bereiden.

Kan ik bij een voorstelling ook een workshop boeken?

Wij kunnen zeker een workshop aan een voorstelling koppelen die daar inhoudelijk bij past. Dit kan voor onze eigen voorstellingen. Daarnaast kan je ook een workshop boeken die aansluit bij een voorstelling die je bij een andere organisatie hebt geboekt.

Wie kan er beroep doen op onze diensten?

Wij bieden onze kunst- en cultuureducatieve activiteiten aan verschillende doelgroepen aan: onderwijs, steden/gemeenten, jeugdwerk, bedrijven, eventbureaus, reclamebureaus, particulier in kader van feesten, … .

Kan ik mij als individu inschrijven voor jullie activiteiten?

Nee. We organiseren steeds activiteiten op aanvraag. We organiseren geen cursussen of workshops waar je je als individu voor kan inschrijven.
Als particulier kan je wel beroep doen op onze diensten in kader van bijvoorbeeld een verjaardags- of vrijgezellenfeest. 

Hebben jullie een agenda met  data waarop jullie activiteiten doorgaan?

Nee. We organiseren enkel activiteiten op aanvraag van een andere partij. Deze activiteiten zijn niet open voor inschrijving via Muzische Workshops.

Hebben jullie ervaring met bijzondere doelgroepen?

Ja. Wij organiseerden onder andere reeds activiteiten voor het buitengewoon onderwijs, voor anderstalige nieuwkomers en OKAN klassen, in gevangenissen, in asielcentra, in jeugdinstellingen, voor hoogbegaafden en voor senioren. We bespreken in onderling overleg wat er mogelijk is voor jouw doelgroep.

Komen jullie naar onze locatie?

Ja, wij kunnen steeds naar jouw locatie komen. Hiervoor rekenen wij een transportkost.
Aan welke vereisten jouw locatie moet voldoen lees je op de pagina van de workshop.

Hebben jullie een eigen locatie?

Nee. Wij komen steeds naar jullie locatie voor de activiteiten. Wij hebben enkel kantoorruimte ter onzer beschikking.

Kan een activiteit in openlucht doorgaan?

Sommige activiteiten kunnen, na onderling overleg, in openlucht doorgaan. Neem bij activiteiten die buiten doorgaan het volgende in acht:

  • Veilige en schone ondergrond bv. geen glas, afval, putten, modder, … Geef hier extra aandacht aan wanneer je materiaal bij ons huurt.
  • Voorzie een alternatief bij regen.
  • De materialen die wij meebrengen moeten ten allen tijde veilig kunnen gebruikt worden bv. GSM/laptop voor muziek, …
  • Voorzie elektriciteit met voldoende verlengkabels indien de activiteit dit vraagt.
  • Check of er veel randanimatie is en of je een grote toeloop verwacht. Een draadloze headset kan dan nodig zijn voor onze activiteit. Deze kan je bij ons huren.
  • Voor sommige openbare locaties heb je een vergunning nodig. Het is jouw verantwoordelijkheid als organisator om deze in orde te brengen.

Kan een workshop in de klas doorgaan?

Sommige workshops kunnen, na onderling overleg, in de klas doorgaan. Neem bij workshops die in de klas doorgaan het volgende in acht:

  • Als de workshop een grote en lege ruimte vereist, zet dan banken en stoelen buiten en niet in de klas. Zo creëren we de nodige bewegingsvrijheid voor de deelnemers.
  • Maak het lokaal vrij voor aanvang van de workshop, zodat onze docent direct kan beginnen en de tijd van de workshop ten volle benut wordt.
  • Sommige workshops brengen geluid met zich mee bv. dans, djembe, … Breng de andere leerkrachten op de hoogte dat zij geluidshinder kunnen verwachten.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Je kan contact opnemen via ons contactformulier, via email of via telefoon: +32 3 808 27 95‬.

Wanneer zijn jullie activiteiten beschikbaar?

Wij werken voor onze workshops en vormingen samen met verschillende artiest-docenten. We zijn in principe op elk gewenst tijdstip beschikbaar. (maandag tot en met zondag, zowel overdag als ’s avonds).
Laat ons jouw datum van voorkeur weten en we laten je snel weten of dat mogelijk is.
De data voor voorstellingen bepalen we in onderling overleg.

Hoe kan ik een workshop, project, voorstelling, … reserveren?

Wij ontvangen jouw vraag het liefst via ons contactformulier. Geef zoveel mogelijk info over over wat je wilt reserveren.
Je kan ons uiteraard ook bellen, maar ook dan vragen wij om nadien alles op mail te zetten.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Een wijziging met betrekking tot datum, tijdstip, inhoud workshop, verandering locatie, … krijgen we liefst via email. Zo gaat er nooit informatie verloren. Gelieve dit te doen in een reply op de laatste email die je van ons hebt ontvangen.
Afhankelijk van het type wijziging kan een annulatie vergoeding van toepassing zijn. 

Hoe kan ik een annulatie doorgeven?

Een annulatie kan je doen via email. Gelieve dit te doen in een reply op de laatste email die je van ons hebt ontvangen.
Hier vind je de reden waarom wij een annulatie vergoeding vragen.
Hier vind je de tarieven van onze annulatie vergoedingen.

Om welke reden kan ik annuleren?

Je kan ten allen tijde annuleren binnen onze bestaande annulatievoorwaarden.
Vragen tot kosteloze annulatie worden geval per geval bekeken.
Volgende situaties geven alvast geen aanleiding tot kosteloze annulatie:

  • Niet genoeg inschrijvingen voor de activiteit.
  • Vergeten dat de activiteit ging plaatsvinden.

Moet ik zelf extra begeleiders voorzien?

Ja. Wij vragen dat je steeds extra begeleiders voorziet indien het een activiteit met kinderen betreft.
Het aantal extra begeleiders is afhankelijk van het aantal deelnemers/toeschouwers. Onze docenten en artiesten moeten zich volledig op de inhoud van de activiteit en de deelnemers/toeschouwers concentreren om de kwaliteit van de activiteit te garanderen. Een extra begeleider kan de praktische noden van de deelnemers/toeschouwers opvangen (toiletbezoek, laatkomers, …).
Een begeleider die actief deelneemt aan de activiteit is de kers op de taart. 

Hoe laat komen jullie toe de dag van de activiteit?

Hoe laat wij toekomen kan je terugvinden in de opdrachtbevestiging die je via mail hebt ontvangen. Het tijdstip van aankomst is afhankelijk van de geplande activiteit.
Voor workshops en vormingen zonder materiaal is dit een kwartier voor aanvang van de workshop.
Voor workshops en vormingen met materiaal meestal 30 minuten voor aanvang.
Voor voorstellingen varieert dat tussen 1 uur en 3 uur afhankelijk van de hoeveelheid decor.

Welke materialen moet ik zelf voorzien?

In de opdrachtbevestiging die je via email hebt ontvangen staat een link naar onze website waar je een overzicht vindt met materialen die jij dient te voorzien.

Wat kost een workshop, voorstelling, vorming of educatief product?

Hier vind je meer info over onze tarieven.
Hier vind je meer info over subsidies die je kan aanvragen voor projecten.

Wat zijn jullie annulatievoorwaarden?

Hier vind je onze algemene voorwaarden waarin onze annulatievoorwaarden staan.
Hier vind je meer info waarom wij een annulatievergoeding vragen.

Werken jullie met bestelbonnen?

Ja. Indien jullie dit vereisen werken wij zeker met bestelbonnen. Het is jouw verantwoordelijkheid als opdrachtgever om voor aanvang van de activiteit de bestelbon gegevens te voorzien.
Gelieve de bestelbon steeds per email te verzenden en niet per post.

Hoe verloopt de betaling?

Na de activiteit ontvang je van ons een factuur via email. Deze betaal je via overschrijving. Wij ontvangen nooit cash geld.

Wat zijn jullie facturatiegegevens?

Muzische Workshops vzw
Wildert 94
2170 Antwerpen
BTW : BE 0696 928 568
IBAN : BE63 7340 6044 0608

Hoe snel moet ik betalen?

Standaard geldt een betalingstermijn van 15 dagen vanaf de factuurdatum. 1 maand na factuurdatum zal je de eerste herinnering ontvangen.

Hoe kan ik feedback doorgeven na afloop van een activiteit?

Je ontvangt na afloop een link naar een feedback formulier waar je jouw feedback kan doorsturen.
We gaan steeds met alle feedback aan de slag om onze werking te blijven verbeteren.

Waarom vragen jullie informatie over deelnemers?

Wij worden door de Vlaamse Overheid (Afdeling CJSM) verplicht om aanwezigheidslijsten van onze activiteiten bij te houden. De aanwezigheidslijst bevat voor alle aanwezige deelnemers: de naam en voornaam, de postcode (of gemeente) van domicilie en de geboortedatum (of leeftijd). Deze gegevens zijn nodig om onze erkenning en subsidiëring te verantwoorden.
Alle gegevens op de aanwezigheidslijsten worden verwerkt conform onze privacy policy.

 

Nieuwsbrief